Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 韋子春

《韋子春》

Library Resources
1 韋子春:
臨淮郡有館亭,濱泗水上。亭有大木,周數十栱。「栱」原作「株」,據明鈔本改。突然勁㧞;。陰合百步,往往有甚風迅雷,夕發其中。人望見亭有二光,對而上下,赫然若電,風既息,其光亦閉。開元中,有韋子春以勇力聞,會子春客於臨淮,有人語其事者,子春曰:「吾能伺之。」於是挈衣橐止於亭中以伺焉。後一夕,遂有大風雷震於地,亭屋搖撼,果見二光照燿亭宇。子春乃斂衣而下,忽覺有物蟠遶其身,冷如水凍,束不可解。廻視。見二老在其身後。子春即奮身揮臂,騞然有聲,其縛亦解,遂歸亭中。未幾而風雨霽,聞亭中腥若鮑肆。明日視之,見一巨蛇中斷而斃,血遍其地。里人相與來觀,謂子春且死矣。乃見之,大驚。自是其亭無風雷患。出《宣室志》

URN: ctp:taiping-guangji/457/weizichun