Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 韋子春

《韋子春》

Library Resources
1 韋子春:
臨淮郡有館亭,濱泗水上。亭有大木,周數十栱。「栱」原作「株」,據明鈔本改。突然勁㧞;。陰合百步,往往有甚風迅雷,夕發其中。人望見亭有二光,對而上下,赫然若電,風既息,其光亦閉。開元中,有韋子春以勇力聞,會子春客於臨淮,有人語其事者,子春曰:「吾能伺之。」於是挈衣橐止於亭中以伺焉。後一夕,遂有大風雷震於地,亭屋搖撼,果見二光照燿亭宇。子春乃斂衣而下,忽覺有物蟠遶其身,冷如水凍,束不可解。廻視。見二老在其身後。子春即奮身揮臂,騞然有聲,其縛亦解,遂歸亭中。未幾而風雨霽,聞亭中腥若鮑肆。明日視之,見一巨蛇中斷而斃,血遍其地。里人相與來觀,謂子春且死矣。乃見之,大驚。自是其亭無風雷患。出《宣室志》

URN: ctp:taiping-guangji/457/weizichun