Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《文公四年》

Library Resources
1 文公四年:
四年,春,公至自晉。
夏,逆婦姜于齊。
狄侵齊。
秋,楚人滅江。
晉侯伐秦。
衛侯使甯俞來聘。
冬,十有一月,壬寅,夫人風氏薨。

2 文公四年:
四年,春,晉人歸孔達于衛,以為衛之良也,故免之。
夏,衛侯如晉拜,曹伯如晉會正。
逆婦姜于齊,卿不行,非禮也,君子是以知出姜之不允於魯也,曰,貴聘而賤逆之,君而卑之,立而廢之,棄信而壞其主,在國必亂,在家必亡,不允宜哉,詩曰,畏天之威,于時保之,敬主之謂也。
秋,晉侯伐秦,圍刓新城,以報王官之役。
楚人滅江,秦伯為之降服,出次,不舉,過數,大夫諫公曰,同盟滅,雖不能救,敢不矜乎,吾自懼也。君子曰,詩云,惟彼二國,其政不獲,惟此四國,爰究爰度,其秦穆之謂矣。
衛甯武子來聘,公與之宴,為賦湛露,及彤弓,不辭,又不荅賦,使行人私焉,對曰,臣以為肄業及之也,昔諸侯朝正於王,王宴樂之,於是乎賦湛露,則天子當陽,諸侯用命也,諸侯敵王所愾,而獻其功,王於是乎賜之,彤弓一,彤矢百,玈弓矢千,以覺報宴,今陪臣來繼舊好,君辱貺之,其敢干大禮以自取戾。
四年,春,晉人歸孔達于衛,以為衛之良也,故免之。
夏,衛侯如晉拜,曹伯如晉會正。
逆婦姜于齊,卿不行,非禮也,君子是以知出姜之不允於魯也,曰,貴聘而賤逆之,君而卑之,立而廢之,棄信而壞其主,在國必亂,在家必亡,不允宜哉,詩曰,畏天之威,于時保之,敬主之謂也。
秋,晉侯伐秦,圍刓新城,以報王官之役。
楚人滅江,秦伯為之降服,出次,不舉,過數,大夫諫公曰,同盟滅,雖不能救,敢不矜乎,吾自懼也,君子曰,詩云,惟彼二國,其政不獲,惟此四國,爰究爰度,其秦穆之謂矣。
衛甯武子來聘,公與之宴,為賦湛露,及彤弓,不辭,又不荅賦,使行人私焉,對曰,臣以為肄業及之也,昔諸侯朝正於王,王宴樂之,於是乎賦湛露,則天子當陽,諸侯用命也,諸侯敵王所愾,而獻其功,王於是乎賜之,彤弓一,彤矢百,玈弓矢千,以覺報宴,今陪臣來繼舊好,君辱貺之,其敢干大禮以自取戾。
冬,成風薨。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/wen-gong-si-nian