Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鄧晨》

Library Resources
1 鄧晨:
晨曾祖父隆,揚州刺史,祖父勳,交阯刺史。

2 鄧晨:
晨與上共載出,逢使者不下車,使者怒,頗加恥辱。上稱江夏卒史,晨更名侯家丞。使者以其詐,將至亭,欲罪之,新野宰潘叔為請,得免。

3 鄧晨:
鄧晨,南陽人,與上起兵,新野吏乃燒晨先祖祠堂,汙池室宅,焚其冢墓。宗族皆怒,曰:「家自富足,何故隨婦家入湯鑊中?」晨終無恨色。

4 鄧晨:
光武微時與鄧晨觀讖,云「劉秀當為天子」。或言「國師公劉秀當之」。光武曰:「安知非僕乎?」建武三年,上徵鄧晨還京師,數讌見,說故舊平生為忻樂。晨從容謂帝曰:「僕竟辨之。」帝大笑。

5 鄧晨:
鄧晨為陳留郡,興鴻郤陂,益地數千頃,溉郡稻,常以豐熟,兼流給他郡。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/deng-chen