Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《杜詩》

Library Resources
1 杜詩:
杜詩,字君公。建武元年,杜詩為侍御史,安集洛陽。時將軍蕭廣放縱兵士,暴橫民間。詩敕曉不改,遂格殺廣,還以狀聞。上召見,賜以棨戟,復使之河東,誅降逆賊楊異等。

2 杜詩:
杜詩,字君公,為南陽太守,性節儉而治清平,以誅暴立威信,善於計略,省愛民役。造作水排,鑄為農器,用力省,見功多。時人方於召信臣,故南陽人為之語:「前有召父,後有杜母。」

3 杜詩:
南陽太守杜詩坐遣客為弟報仇,被徵,會病卒,喪無所歸,詔使持喪郡國邸,賻絹千疋。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/du-shi