Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《段熲》

Library Resources
1 段熲:
段熲,字纪明,有文武智略。窦谗等聚众为乱,诏遣中郎将有文武者,尹颂时表用熲。其日拜熲,授节剑佩刀衣裳车马束帛,将平阳骑。熲到所,设施方略,纠举通急,行古司马兵法、孙吴之术,旬月群盗悉破。

2 段熲:
段熲破羌,明年春,馀羌复与绕河大寇张掖。熲下马大战,力尽,虏亦引退。熲追斩之,且追且战,昼夜相攻,割肉食雪,四十馀日。

3 段熲:
段熲上疏曰:“先零东羌讨之难破,降为上策,战为下计。”

4 段熲:
太后诏云:“此以慰种光、马贤等亡魂也。”

5 段熲:
熲复追羌出桥门谷。

6 段熲:
段熲曰:“张奂事势相反,遂怀猜恨。”

7 段熲:
段熲起于徒中,为并州刺史,有功,徵还京师。熲乘轻车,介士鼓吹,曲盖朱旗,马骑五万馀匹,殷天蔽日,钲铎金鼓,雷振动地,连骑继迹,弥数十里。

8 段熲:
段熲灭羌,诏赐钱十万,七尺绛襜褕一具。

9 段熲:
段熲灭羌,诏赐熲赤帻大冠一具。

10 段熲:
段熲上书曰:“又掠得羌侯君长金印四十三,铜印三十一,锡印一枚,及长史、司马、涉头、长燕、鸟校、棚水塞尉印五枚,紫绶三十八,艾绶二十八,黄绶二枚,皆簿入也。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/duan-jiong