Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《樊宏》

Library Resources
1 樊宏:
樊宏,字靡卿,拜光禄大夫,位特进。

2 樊宏:
樊宏封长罗侯,建武十有三年,徙都尉,封谢侯。十五年,徙封寿张侯,薨。

3 樊宏:
樊宏为人谦慎,常诫其子曰:“富贵盈溢,未有能终者。天道恶满而好谦,前世贵戚皆明戒也。保身全己,岂不乐哉!”每当朝会,迎期先到,俯伏待事,时至乃起。帝闻之,敕驺临朝乃告,勿令豫到。及病困,车驾临问其所欲言,宏顿首自陈:“无功享食大国,愿还寿张,食小乡亭。”上悲伤其言而不许。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/fan-hong