Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《樊曄》

Library Resources
1 樊曄:
樊曄與世祖有舊,世祖嘗於新野坐文書事被拘,時曄為市吏,餽餌一笥,上德之。後拜為河東都尉,臨發之官,引見雲臺,賜御食衣被。上啁曄曰:「一笥餌得都尉,何如?」曄頓首曰:「小臣蒙恩,特見拔擢,陛下不忘往舊,臣得竭死自效。」

2 樊曄:
樊曄為天水郡,其政嚴猛,好申、韓之術,善惡立斷,不假下以權,道路不敢相盜,商人行旅以錢物聚於大道旁,曰:「以付樊父。」後還其物如故。道不拾遺。敘州為之語曰:「遊子常苦貧,力子天所富。寧見乳虎穴,不入冀府寺。大笑期必死,忿怒或見置。嗟我樊府君,安可再遭值。」

URN: ctp:dong-guan-han-ji/fan-ye