Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《馮異》

Library Resources
1 馮異:
異薦邑子銚期、叔壽、殷建、左隆等,光武皆以為掾史。

2 馮異:
齊武王以譖愬遇害,上與眾會飲食笑語如平常。馮異侍從親近,見上獨居,不御酒肉,坐臥枕席有泣涕處,異獨入叩頭,寬解上意。

3 馮異:
馮異因間進說曰:「天下同苦王氏,思漢久矣。更始諸將縱橫暴虐,所至虜掠,百姓失望。今專命方面,施行恩德。夫有桀、紂之亂,乃見湯、武之功。民人飢渴,易為充飽。宜急分遣官屬,徇行郡縣,理冤結,布惠澤。」上納之。

4 馮異:
王朗起兵,上自薊東南馳,晨夜草舍,夜至饒陽燕蔞亭。時天寒烈,眾皆飢疲,馮異上豆粥。明旦,上謂諸將曰:「昨日得公孫豆粥,飢寒俱解。」

5 馮異:
上聞王郎軍將至,復驚去。至南宮,天大雨,上引車入道傍空舍,灶中有火,馮異抱薪,鄧禹炊火,上對灶炙衣。馮異進一笥麥飯兔肩,因渡呼抟河。

6 馮異:
馮異,字公孫,為人謙退,與諸將相逢,輒引車避道。每止頓,諸將共論功伐,異常屏止樹下,軍中號「大樹將軍」。

7 馮異:
異敕吏士,非交戰受敵,常行諸營之後,相逢引車避之,由是無爭道變鬥。

8 馮異:
更始遣舞陰王李軼、廩丘王田立、大司馬朱鮪、白虎公陳矯將兵號三十萬,與河南太守武勃共守雒陽。上乃拜異為孟津將軍,軍河上,以拒朱鮪等。

9 馮異:
上報異曰:「軼多詐不信,人不能得其要領,今移其書。」

10 馮異:
上以馮異為孟津將車,屯河上,擊走朱鮪,追至雒陽城門,環城一匝乃還。上聞之,大喜,諸將皆賀。

11 馮異:
黃龍見於河,諸將勸光武立,乃召馮異。馮異曰:「更始敗亡,天下無主。」上曰:「我夢乘龍上天,覺悟,心中動悸。」異因下席再拜賀曰:「此天命發於精神。心中動悸,大王重慎之性也。」異遂與諸將定議上尊號。

12 馮異:
馮異,潁川人,建武中,征賊還過陽翟,詔異上冢,別下潁川太守、都尉及三百里內長吏皆會,使中大夫致牛酒,宗族會郡縣給費。

13 馮異:
建武二年,遣馮異西擊赤眉於關中,車駕送至河南,賜以乘輿七尺玉具劍,敕異曰:「念自修整,無為郡縣所笑。」異頓首受命。

14 馮異:
黽池霍郎、陝王長、湖濁惠、華陰陽沈等稱將軍者皆降。

15 馮異:
異與赤眉遇於華陰,降其將劉始、王重等。

16 馮異:
馮異,字公孫,拜為征西將軍,與赤眉相距。上命諸將士屯澠池,為赤眉所乘,反走上回谿阪。異復合兵追擊,大破之殽底。璽書勞異曰:「垂翅回谿,奮翼澠池,失之東隅,收之桑榆。」

17 馮異:
使者宋嵩西上,因以章示異。

18 馮異:
光武引見馮異,誦於公卿曰:「是我起兵時主簿,為吾披荊棘定關中者也。」

19 馮異:
上賜馮異璽書曰:「聞吏士精銳,水火不避,購賞之賜,必不令將軍負丹青,失斷金也。」

URN: ctp:dong-guan-han-ji/feng-yi