Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《桓譚》

Library Resources
1 桓譚:
桓譚,字君山,少好學,遍治五經,能文,有絕才,喜非毀俗儒,由是多見排抑。哀、平時,位不過郎。

2 桓譚:
光武即位,拜議郎。

3 桓譚:
中家子為之保役,受計上疏,趨走俯伏,譬若臣僕,坐而分利。

4 桓譚:
賈人多通侈靡之物,羅紈綺繡,雜綵玩好,以淫人耳目,而竭盡其財。是為下樹奢媒而置貧本也。求人之儉約富足,何可得乎?夫俗難卒變,而人不可暴化。宜抑其路,使之稍自衰焉。

5 桓譚:
矯稱孔丘,為讖記以誤人主。

6 桓譚:
桓譚譏訕圖讖,有詔會議靈臺所處,上謂桓譚曰:「天下事吾欲以讖決之,何如?」譚默然良久,曰:「臣不讀讖。」上問其故,譚復極言讖之非經。上大怒,曰:「桓譚非聖無法,將下斬之。」譚叩頭流血,良久得解。由是失旨,遂不復轉遷,出為六安郡丞。之官,意忽忽不樂,道病卒,時年七十餘。

7 桓譚:
光武讀之,刔言卷大,令皆別為上下,凡二十九篇。

8 桓譚:
琴道未畢,但有發首一章。

9 桓譚:
桓譚,字君山,沛人。章帝元和中,行巡狩,至沛,令使者祠譚冢,鄉里以為榮。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/huan-tan