Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《景丹》

Library Resources
1 景丹:
王莽時舉有德行、能言語、通政事、明文學之士,丹以言語為固德侯相。

2 景丹:
景丹率眾至廣阿。上在廣阿,聞外有大兵來,登城,勒兵在西門樓。上問:「何等兵?」丹等對言:「上谷、漁陽兵。」上曰:「為誰來乎?」對曰:「為劉公。」即請丹入,人人勞勉,恩意甚備。

3 景丹:
光武以景丹為驃騎將軍。

4 景丹:
建武二年,定封景丹櫟陽侯。上謂丹曰:「今關東故王國,雖數縣,不過櫟陽萬戶邑。富貴不歸故鄉,如衣錦夜行,故以封卿。」

5 景丹:
丹從上至懷,病瘧,見上在前,瘧發寒慄。上笑曰:「聞壯士不病瘧,今漢大將軍反病瘧邪?」使小黃門扶起,賜醫藥。還歸雒陽,病遂加。

6 景丹:
拜弘農太守,曰:「弘農逼近京師,知將軍病,但得將軍威重,臥而鎮之可也。」

URN: ctp:dong-guan-han-ji/jing-dan