Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《景丹》

Library Resources
1 景丹:
王莽时举有德行、能言语、通政事、明文学之士,丹以言语为固德侯相。

2 景丹:
景丹率众至广阿。上在广阿,闻外有大兵来,登城,勒兵在西门楼。上问:“何等兵?”丹等对言:“上谷、渔阳兵。”上曰:“为谁来乎?”对曰:“为刘公。”即请丹入,人人劳勉,恩意甚备。

3 景丹:
光武以景丹为骠骑将军。

4 景丹:
建武二年,定封景丹栎阳侯。上谓丹曰:“今关东故王国,虽数县,不过栎阳万户邑。富贵不归故乡,如衣锦夜行,故以封卿。”

5 景丹:
丹从上至怀,病疟,见上在前,疟发寒栗。上笑曰:“闻壮士不病疟,今汉大将军反病疟邪?”使小黄门扶起,赐医药。还归雒阳,病遂加。

6 景丹:
拜弘农太守,曰:“弘农逼近京师,知将军病,但得将军威重,卧而镇之可也。”

URN: ctp:dong-guan-han-ji/jing-dan