Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 彭城靖王恭

《彭城靖王恭》

Library Resources
1 彭城靖王... :
恭赐号灵寿王,未有国邑。

2 彭城靖王... :
恭子男丁前妻物故,酺侮慢丁小妻,恭怒,闭酺马厩,酺亡,夜诣彭城县欲上书,恭遣从官仓头晓令归,数责之,乃自杀。

3 彭城靖王... :
丙为都乡侯,国为安乡侯,丁为鲁阳乡侯。

4 彭城靖王... :
定兄据卞亭侯,弟光昭阳亭侯,固公梁亭侯,兴蒲亭侯,延昌城亭侯,祀梁父亭侯,坚西安亭侯,代林亭侯。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/peng-cheng-jing-wang-gong