Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《散句》

Library Resources
1 散句:
主不稽古,無以承天。

2 散句:
喜右學。

3 散句:
允恭玄默。

4 散句:
保樂洽壽。

5 散句:
四方樂業。

6 散句:
吏民懽悅。

7 散句:
問三老。

8 散句:
鴻胤奉統。

9 散句:
賜及妻子。

10 散句:
特賜御□。

11 散句:
賜食於前。

12 散句:
賜所乘驪馬。

13 散句:
感念沾襟。

14 散句:
配乾作合。

15 散句:
龜筮並從。

16 散句:
內攝時政,外懷狄戎。

17 散句:
婉嫟慈孝。

18 散句:
內無忌克之心,不以舊惡介意。

19 散句:
以匡主上。

20 散句:
弘策授親。

21 散句:
有母儀之節。

22 散句:
婉順慈孝,體性慈□。

23 散句:
躬執饋饌。

24 散句:
親奉定省,不避暑寒。

25 散句:
不親毉,泣流離。

26 散句:
哭聲不絕,飲不入口。

27 散句:
敬養盡於奉,存哀慎刑。

28 散句:
疏食骨立。

29 散句:
素食竟期。

30 散句:
□年白首,未嘗不愴然泣涕。

31 散句:
由禮。

32 散句:
動與禮合。

33 散句:
少而明達。

34 散句:
聰叡天資。

35 散句:
周密畏慎。

36 散句:
原事得情。

37 散句:
時有所問,對無遺失。

38 散句:
有所不安,明陳其故。

39 散句:
謙讓日崇。

40 散句:
膳不求珍。

41 散句:
論寢徹旦。

42 散句:
戟士收尚書。

43 散句:
未曾私語。

44 散句:
無令干亂吏治。

45 散句:
外戚戰慄,百寮肅然。

46 散句:
聽言視論,摘發其要。

47 散句:
甲夜占書,丁夜盡筆。

48 散句:
賜金蓋車。

49 散句:
容儀照曜絕異。

50 散句:
令色卓絕。

51 散句:
傾亂。

52 散句:
徙居雲臺。

53 散句:
丁明為大司馬,頗害董賢寵,及丞相王嘉死,明甚憐之。上重賢,欲極其位,恨明如此,遂冊免明,上印綬還第。

54 散句:
止行過肅名趙李時銓不卒,陳義子問以舊事。

55 散句:
少好黃老,常步擔求師也。

56 散句:
易於泰山之壓雞卵,輕於駟馬之載鴻毛。

57 散句:
詔曰:「三輔皆好彈,一大老三官從旁舉身曰:『噫嘻哉!』」

58 散句:
後漢有南宮、北宮、胡桃宮。

59 散句:
霍光薨,賜繡被百領。

60 散句:
大恩。

61 散句:
詔書令功臣家各自記功狀,不得自增加,以變時事。或自道先祖形貌表相,無益事實。復曰齒長一寸,龍顏虎口,奇毛異骨,形容極變,亦非詔書之所知也。

62 散句:
楊雄好著書,而口吃不能劇談。

63 散句:
許皇后父廣漢,為宦者丞。上官桀謀反時,廣漢部索,其殿中廬有索長數尺可以縛人者數千枚,滿一篋緘封。廣漢索不得,他吏往得之。廣漢坐論為鬼薪,輸掖庭,後為暴室嗇夫。

64 散句:
蟻封穴戶,大雨將至。

65 散句:
孝明皇帝九子,七王不載母氏。

66 散句:
建武,光武年號也。永平,孝明年號也。

67 散句:
和帝年號永初。

68 散句:
太史官曰:栗駭蓬轉,因遇際會。

69 散句:
西巡,幸長安。司馬相如上疏曰:「夫清道而後行,猶時有銜橛之變。」

70 散句:
耕或為研。

71 散句:
北虜遣使和親。

72 散句:
太史官曰:明主勞神,忠臣畢力。

73 散句:
詔曰:「吏安其職,民樂其業。」

74 散句:
使先登偵之,言虜欲去。

75 散句:
元始元年,拜王舜為太保。

76 散句:
銅馬賊帥東山荒禿、上淮況等,大肜渠帥樊重,尤來渠帥樊崇,五校賊帥高扈,檀鄉賊帥董次仲,五樓賊帥張文,富平賊帥徐少,獲索賊帥古師郎等。

77 散句:
岸賓上議:「二千石皆以選出,刻符典千里。」

78 散句:
太尉張酺、鄭洪、徐防、趙喜、隨延、寵桓,並以日蝕免。

79 散句:
侍御史、東平相格班。

80 散句:
終利恭。

81 散句:
雖誇譀,猶令人熱。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/san-ju1