Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 顺烈梁皇后

《顺烈梁皇后》

Library Resources
1 顺烈梁皇... :
有光景之祥。

2 顺烈梁皇... :
九岁诵论语。

3 顺烈梁皇... :
孝顺梁皇后,永建三年春三月丙午,选入掖庭。相工茅通见之,瞿然惊骇,却再拜贺曰:“此所谓日角偃月,相之极贵,臣所未尝见。”太史卜之,兆得寿房,又筮之,得坤之比。

4 顺烈梁皇... :
顺帝阳嘉元年,立顺烈皇后。是时自冬至春不雨,尊后之日,嘉澍沾渥。

5 顺烈梁皇... :
太后摄政。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/shun-lie-liang-huang-hou