Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 肃宗孝章皇帝

《肃宗孝章皇帝》

Library Resources
1 肃宗孝章... :
孝章皇帝讳炟,孝明皇帝太子。永平三年二月,以皇子立为太子。年四岁,幼而聪达才敏,多识世事,动容进止,圣表有异。壮而仁明谦恕,温慈惠和,宽裕广博,亲爱九族,矜严方厉,威而不猛。既志于学,始治尚书,遂兼五经,周览古今,无所不观。于是上敬重之,每事谘焉。以至孝称,孜孜膝下。永平十八年,孝明皇帝崩,帝即位。

2 肃宗孝章... :
诏曰:“行太尉事赵憙,三世在位,为国元老,其以憙为太尉。”

3 肃宗孝章... :
建初二年,诏齐相其止勿复送冰纨、方空縠、吹纶絮也。

4 肃宗孝章... :
建初四年,诏诸王、诸儒会白虎观,讲五经同异。

5 肃宗孝章... :
章帝元和元年,日南献白雉、白犀。

6 肃宗孝章... :
章帝行幸,敕御史、司空,道桥所过历树木,今方春月,无得有所伐,辂车可引避也。

7 肃宗孝章... :
章帝元和二年,东巡狩,至于岱宗,柴望毕,有黄鹄三十从西南来,经祀坛上,东过于宫,翱翔而上。孔子后褒成侯等咸来助祭。祀五帝于汶上明堂,耕于定陶。

8 肃宗孝章... :
祠礼毕,命儒者论难。

9 肃宗孝章... :
章帝东巡狩,祠泰山,还,幸东平王宫,涕泣沾襟。

10 肃宗孝章... :
章帝元和二年,凤皇三十九、麒麟五十一、白虎二十九、黄龙四、青龙、黄鹄、鸾鸟、神马、神雀、九尾狐、三足乌、赤乌、白兔、白鹿、白燕、白鹊、甘露、嘉瓜、秬秠、明珠、芝英、华平、朱草、木连理实,日月不绝,载于史官,不可胜纪。

11 肃宗孝章... :
凤皇见肥城句窳亭槐树上。

12 肃宗孝章... :
章帝元和二年,三足乌集沛国。三年,代郡高柳乌子生三足,大如鸡,色赤,头上有角,长寸馀。五月戊申,诏曰:“乃者白乌、神雀、甘露屡臻,降自京师。”又有赤乌、白燕。

13 肃宗孝章... :
元和三年,白虎见彭城。

14 肃宗孝章... :
章帝章和元年,嘉谷孳生。

15 肃宗孝章... :
章和中,有华平生也。

16 肃宗孝章... :
章帝时,白狐见,群臣上寿。

17 肃宗孝章... :
章帝时,美阳得铜酒樽,采色青黄,有古文。

18 肃宗孝章... :
章帝赐尚书剑各一,手署姓名,韩棱楚龙泉,郅寿蜀汉文,陈宠济南锻成。一室两刃,其馀皆平剑。其时论者以为棱渊深有谋,故得龙泉。寿明达有文章,故得文剑。宠敦朴,有善于内,不见于外,故得锻成剑,皆因名而表意。

19 肃宗孝章... :
明德太后姊子夏寿等私呼虎贲张鸣与敖戏争斗,上特诏曰:“尔虎贲将军,蒙国厚恩,位在中臣,宿卫禁门,当进人不避仇雠,举罚不避亲戚。今者反于殿中交通轻薄,虎贲兰内所使,至命欲相杀于殿下,不避门内,畏懦恣纵,始不逐捕,此皆生于不学之门所致也。”

20 肃宗孝章... :
章帝时,嘉禾嘉麦,日月不绝。

21 肃宗孝章... :
章和元年诏:“芝草之类,岁月不绝。”

22 肃宗孝章... :
序曰:孝乎惟孝,友于兄弟,圣之至要也。乾乾夕惕,寅畏皇天,帝王之上行也。明德慎罚,汤、文所务也。密静天下,容于小大,高宗之极致也。肃宗兼兹四德,以继祖考。臣下百僚,力诵圣德,纪述明诏,不能辨章,岂敢空言增广,以累日月之光。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/su-zong-xiao-zhang-huang-di