Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《王丹》

Library Resources
1 王丹:
王丹,字仲回,京兆人也。每岁农时,载酒肴,便于田头大树下饮食劝勉之,因留其馀酒肴而去。

2 王丹:
王丹闾里有丧忧,辄度其资用,教之俭约,因为其制日定葬,其亲丧不过留殡一月,其下以轻重为差。

3 王丹:
王丹资性清白,疾恶豪强。时河南太守同郡陈遵,关西之大侠也。其友人丧亲,遵为护丧事,赙助甚丰。丹乃怀缣一疋,陈之于主人前,曰:“如丹此缣,出自机杼。”遵闻而有惭色。

4 王丹:
更始时,遵为大司马护军,出使匈奴,过辞于丹。丹曰:“俱遭世反覆,唯我二人为天地所遗。今子当之绝域,无以相赠,赠子以不拜。”遂揖而别,遵甚悦之。

5 王丹:
邓禹平三辅,粮乏,王丹上麦二千斛。禹高其节义,表丹领左冯翊。

6 王丹:
王丹为太子少傅,蹇蹇正直。

7 王丹:
司徒侯霸欲与王丹定交,丹被徵,霸遣子昱往。昱道遇丹,拜于车下,丹答之。昱曰:“家公欲与君投分,何为拜子孙耶?”丹曰:“君房有是言,王丹未之许。”

8 王丹:
王丹子有同门生丧亲,家在中山,白丹欲往奔慰。结侣将行,丹怒挞之五十,令寄缣二匹以祠焉。或问其故,丹曰:“交道之难,未易言也。”

9 王丹:
王丹,字仲回,初有荐士于丹者,丹选举之,而后所举者陷罪,丹免,客惭自绝。俄而徵丹复为太子太傅,乃呼客见之,谓曰:“何量丹之薄?”不为设食以罚之,相待如旧。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/wang-dan