Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《吳漢》

Library Resources
1 吳漢:
吳漢,字子顏,南陽人。韓鴻為使者,使持節,降河北,拜除二千石,人為言:「吳子顏,奇士也,可與計事。」

2 吳漢:
吳漢為人質厚少文,造次不能以辭語自達,鄧禹及諸將多所薦舉。再三召見,其後勤勤不離公門,上亦以其南陽人,漸親之。

3 吳漢:
上既破邯鄲,誅王郎,召鄧禹宿,夜語曰:「吾欲北發幽州突騎,諸將誰可使者?」禹曰:「吳漢可。吳漢與鄧弘俱客蘇弘,稱道之。禹數與語,其人勇鷙有智謀,諸將鮮能及者。」上於是以漢為大將軍。漢遂斬幽州牧苗曾,上以禹為知人。

4 吳漢:
吳漢與蘇茂、周建戰,漢躬被甲持戟,告令諸部將曰:「

5 吳漢:
聞鼓聲皆大呼俱進,後至者斬。」遂鼓而進,賊兵大破。

6 吳漢:
北擊清河長垣及平原五里賊,皆平之。

7 吳漢:
吳漢擊富平、獲索二賊於平原。明年春,賊率五萬餘人夜攻漢營,軍中驚亂,漢堅臥不動。

8 吳漢:
公孫述大司馬田戎將兵下江關,至南郡,據浮橋於江水,吳漢鋸絕橫橋,大破之。

9 吳漢:
吳漢進逼成都,阻江北為營,使副將武威將軍劉禹將萬餘人屯於江南。

10 吳漢:
吳漢伐蜀,分營於水南水北,北營戰不利,乃銜枚引兵往合水南營,大破公孫述。

11 吳漢:
吳漢兵守成都,公孫述將延岑遣奇兵出吳漢兵後,襲擊破漢,漢墮水,緣馬尾得出。

12 吳漢:
吳漢平成都,乘筏從江下巴郡,盜賊解散。

13 吳漢:
吳漢性忠厚,篤於事上,自初從征伐,常在左右,上未安,則側足屏息,上安然後退舍。兵有不利,軍營不完,漢常獨繕檠其弓戟,閱其兵馬,激揚吏士。上時令人視吳公何為,還言方作戰攻具,上常曰:「吳公差強人意,隱若一敵國矣。」封漢廣平侯。

14 吳漢:
吳漢當出師,朝受詔,夕即引道,初無辦嚴之日,故能常任職,以功名終。

15 吳漢:
吳漢嘗出征,妻子在後買田業。漢還,讓之曰:「軍師在外,吏士不足,何多買田宅乎!」遂盡以分與昆弟外家。

16 吳漢:
吳漢爵位奉賜最尊重,然但治宅,不起巷第。夫人先死,薄葬小墳,不作祠堂,恭儉如此。疾篤,車駕親臨,問所欲言。對曰:「臣愚無所識知,唯願慎無赦而已。」病薨,奏謚曰:「有司議宜以為武。」詔特賜曰忠侯。無後,國除。

17 吳漢:
序曰:自古異代之忠,其詳不可得聞也。已近觀大漢高祖、世祖受命之會,建功垂名之忠,察其屈伸,固非鄉舉里選所能拔也。吳漢起鄉亭,由逆旅假階韓鴻,發筴彭寵,然後遇乎聖王,把旄杖鉞,佐平諸夏,東征海嵎,北臨塞漠,西踰隴山,南平巴、蜀,遂斬公孫述、延岑、劉永、董憲之首,斯其跨制州域,竊號帝王,章章可數者。熛起糜沸之徒,其所灑掃眾矣。天下既定,將帥論功,吳公為大。覽其戰剋行事,無知名,無勇功,令合於孫、吳。何者?建武之行師,計出於主心,勝決廟堂,將帥咸承璽書,倚威靈,以治剋亂,以智取愚,其勢然也。及漢持盈守位,勞謙小心,懼以終始,勒功帝佐,同名上古,盛矣哉!

URN: ctp:dong-guan-han-ji/wu-han