Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《匈奴南单于》

Library Resources
1 匈奴南单... :
匈奴南单于列传。

2 匈奴南单... :
单于比,匈奴头曼十八代孙。

3 匈奴南单... :
十二月癸丑,匈奴始分为南北单于。

4 匈奴南单... :
建成二十五年,南单于遣左贤王击北单于,北单于震怖,却地千馀里。十三年中工官作橹车成,可驾数牛,尝送塞上。议者见车巧,相谓曰:“谶言汉九世当却夷千里,宁谓此邪?”圣人之文,与天券契。及胡隤怀,数月而卑。

5 匈奴南单... :
建武二十六年,南单于遣使献骆驼二头,文马十匹。

6 匈奴南单... :
建武中,南单于来朝,赐御食及橙、橘、龙眼、荔支。

7 匈奴南单... :
赐鹿蠡王玉具剑,羽盖车一驷,中郎将持节卫护焉。

8 匈奴南单... :
南单于上书献橐驼。单于岁祭三龙祠,走马斗橐驼,以为乐事。

9 匈奴南单... :
帝遣单于,飨赐作乐百戏,上幸离宫临观。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/xiong-nu-nan-dan-yu