Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《張純》

Library Resources
1 張純:
張純,字伯仁,建武初,先詣闕,封武始侯。

2 張純:
張純,字伯仁,為太中大夫,在朝廷累世,明習故事。建武初定,舊典多缺,每有疑義,輒以訪問,以斷是非,一日或數四引見。

3 張純:
張純,字伯仁,為虎賁中郎將,純素重慎周密,時上封事,輒削去草。

4 張純:
張純,字伯仁,為大司空,務於無為。

5 張純:
張純,字伯仁。建武二十六年,純奏議云:「三年一祫,五年一禘。禘之為言諦,諦定昭穆尊卑之義也。禘祭以夏四月。夏者陽氣在上,陰氣在下,故正尊卑之義也。祫祭以冬十月。冬者五穀成熟,時備禮成,骨肉合聚飲食也。」

6 張純:
子奮,字稚通。兄根,常被病。純病困,敕家丞翕曰:「吾無功於時,猥蒙爵土,身死之後,勿議傳國之事。」純薨,大行移書問嗣,翕上書奮。中元二年,詔書封奮。奮上書曰:「根不病,哀臣小稱病,令翕立後。臣時在河南冢廬,臣見純前告翕語,自以兄弟不當蒙爵土之恩,願下有司。」帝以奮違詔,收下獄,奮乃襲封。奮既嗣爵,謙儉節約,閨門和平。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/zhang-chun