Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《張酺》

Library Resources
1 張酺:
充與光武同門學,光武即位,求問充,充已死。

2 張酺:
永平九年,詔為四姓小侯開學,置五經師,張酺以明經授於南宮。

3 張酺:
太子家時為奢侈物,未嘗不正諫,甚見重焉。

4 張酺:
顯宗以張酺受皇太子業,甚得輔導之體,章帝即位,出拜東郡太守,賜錢三十萬。元和二年,東巡狩,幸東郡,引酺及門生并郡掾吏並會庭中。帝先備弟子之儀,使酺講尚書一篇,時使尚書令王鮪與酺相難,上甚欣悅,然後修君臣之禮,賞賜殊特。

5 張酺:
酺為東郡太守,下車擢賢俊,擊豪強,賞賜分明,郡中肅然。

6 張酺:
青從此除步兵司馬。酺傷青不遂,復舉其子孝廉。

7 張酺:
酺為東郡太守,罰斷勇義。遷魏郡太守,百姓垂涕送之盈道。

8 張酺:
和帝初,張酺下言:「臣聞王者法天,熒惑奏事太微,故州牧刺史入奏事,所以通下問,知外事也。數十年以來,重其道歸煩撓,故時止勿奏事,今因以為故事。臣以為刺史視事滿歲,可令奏事如舊典,問州中風俗,恐好惡過所道,事所聞見,考課眾職,下章所告及所自舉有意者,賞異之。其尤無狀,逆詔書,行罪法,冀敕戒其餘,令各敬慎所職,于以衰滅貪邪便佞。」

9 張酺:
張酺遷河南尹,京師肅然。

10 張酺:
張酺拜太尉,章帝詔射聲校尉曹褒案漢舊儀制漢禮,酺以為褒制禮非禎祥之特達,有似異端之術,上疏曰:「褒不被刑誅,無以絕毀實亂道之路。」

11 張酺:
張酺,字孟侯,為太尉,父尚在,酺每遷轉,乃一到雒。父來,適會正臘,公卿罷朝,俱賀歲,奉酒上酺父壽,極欣醼,莫不嘉其榮也。

12 張酺:
以日蝕免。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/zhang-pu