Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《张酺》

Library Resources
1 张酺:
充与光武同门学,光武即位,求问充,充已死。

2 张酺:
永平九年,诏为四姓小侯开学,置五经师,张酺以明经授于南宫。

3 张酺:
太子家时为奢侈物,未尝不正谏,甚见重焉。

4 张酺:
显宗以张酺受皇太子业,甚得辅导之体,章帝即位,出拜东郡太守,赐钱三十万。元和二年,东巡狩,幸东郡,引酺及门生并郡掾吏并会庭中。帝先备弟子之仪,使酺讲尚书一篇,时使尚书令王鲔与酺相难,上甚欣悦,然后修君臣之礼,赏赐殊特。

5 张酺:
酺为东郡太守,下车擢贤俊,击豪强,赏赐分明,郡中肃然。

6 张酺:
青从此除步兵司马。酺伤青不遂,复举其子孝廉。

7 张酺:
酺为东郡太守,罚断勇义。迁魏郡太守,百姓垂涕送之盈道。

8 张酺:
和帝初,张酺下言:“臣闻王者法天,荧惑奏事太微,故州牧刺史入奏事,所以通下问,知外事也。数十年以来,重其道归烦挠,故时止勿奏事,今因以为故事。臣以为刺史视事满岁,可令奏事如旧典,问州中风俗,恐好恶过所道,事所闻见,考课众职,下章所告及所自举有意者,赏异之。其尤无状,逆诏书,行罪法,冀敕戒其馀,令各敬慎所职,于以衰灭贪邪便佞。”

9 张酺:
张酺迁河南尹,京师肃然。

10 张酺:
张酺拜太尉,章帝诏射声校尉曹褒案汉旧仪制汉礼,酺以为褒制礼非祯祥之特达,有似异端之术,上疏曰:“褒不被刑诛,无以绝毁实乱道之路。”

11 张酺:
张酺,字孟侯,为太尉,父尚在,酺每迁转,乃一到雒。父来,适会正腊,公卿罢朝,俱贺岁,奉酒上酺父寿,极欣醼,莫不嘉其荣也。

12 张酺:
以日蚀免。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/zhang-pu