Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《卓茂》

Library Resources
1 卓茂:
卓茂,字子康,南陽人也。

2 卓茂:
卓茂為丞相史,嘗出,道中有人認茂馬者。茂問失馬幾日,對曰:「月餘矣。」茂曰:「然此馬畜已數年。」遂解馬與之,曰:「即非所失,幸至丞相府還我。」乃步輓車去。後馬主自得馬,慚愧詣府,叩頭謝歸焉。

3 卓茂:
卓茂,字子康,南陽人。遷密令,視民如子,口無惡言,吏民親愛而不忍欺之。民嘗有言部亭長受其米肉遺者,茂問之曰:「

4 卓茂:
亭長從汝求乎?為汝有事屬之而受乎?將平居以恩意遺之乎?」民曰:「往遺之耳。」茂曰:「遺之而受,何故言耶?」民曰:「

5 卓茂:
竊聞賢明之君,使民不畏吏,吏不取民。今我畏吏,是以遺之。」茂曰:「凡人所以貴於禽獸者,以有仁愛,知相敬事也。今鄰里尚致饋,此乃相親,況吏民乎?凡人之生,群居雜處,故有經紀禮義以相交接。汝獨不欲修之,寧能高飛遠去,不在人間耶?亭長素為善吏,歲時遺之,禮也。」民曰:「苟如此,律何故禁之?」茂笑曰:「律設大法,禮從人情。今我以禮教汝,必無怨惡。以律治汝,何所措其手足乎?」時天下大蝗,河南二十餘縣皆被其災,獨不入密界。督郵言之,太守不信,自出按行,見乃服焉。

6 卓茂:
守令與茂並居,久之,吏人不歸往守令。

7 卓茂:
是時王莽秉政,置大司農六部丞,勸課農桑,遷茂為京部丞,密人老少皆涕泣隨送。

8 卓茂:
上初即位,先訪求茂,茂謁見,時年七十餘矣。建武元年詔曰:「故密令卓茂,束身自脩,執節淳固,斷斷無他,其心休休焉。夫士誠能為人所不能為,則名冠天下,當受天下重賞。故武王誅紂,封比干之墓,表商容之閭。今以茂為太傅,封褒德侯,賜安車一乘,衣一襲,金五百斤。」

9 卓茂:
茂為人恬蕩樂道,惟實不為華貌,行己在於清濁之間,自束髮至白首,與人未嘗有爭競。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/zhuo-mao