Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 世間多有精物妖怪百端

《世間多有精物妖怪百端》

Library Resources
1 世間多有... :
世間多有精物妖怪百端。

2 世間多有... :
謹按:魯相右扶風臧仲英為侍御史,家人作食,設桉,欻有不清塵土投污之。炊臨熟,不知釜處。兵弩自行,火從篋中起,衣物燒盡,而簏故完。婦女婢使悉亡其鏡,數日,堂下擲庭中,有人聲言:「汝鏡」。女孫年三四歲,亡之,求不能得,二三日乃於清中糞下啼:若此非一。

3 世間多有... :
汝南有許季山者,素善卜卦,言:「家當有老青狗物,內中婉御者益喜與為之。誠欲絕,殺此狗,遣益喜歸鄉里。」皆如其言,因斷無纖介,仲英遷太尉長史。

4 世間多有... :
汝南汝陽西門亭有鬼魅,賓客宿止,有死亡,其厲猒者皆亡髮失精。尋問其故,云:「先時頗已有怪物,其後,郡待奉掾宜祿鄭奇來,去亭六七里,有一端正婦人,乞得寄載。奇初難之,然後上車,入亭,趨至樓下,吏卒檄白:『樓不可上。』云:『我不惡也。』時亦昏冥,遂上樓,與婦人棲宿。未明,發去,亭卒上樓掃除,見死婦,大驚,走白亭長。亭長擊鼓會諸廬吏,其集診之,乃亭西北八里吳氏婦新亡,以夜臨殯,火滅;火至,失之,家即持去。奇發行里,腹痛,到新頓利陽亭加劇,物故,樓遂復上。」

5 世間多有... :
謹按:北部督郵西平到伯夷年三十所,大有才決,長沙太守到若章孫也。日晡時到亭,勑前導人。錄事掾白:「今尚早,可至前亭。」曰:「欲作文書,便留。」吏卒惶怖,言當解去。《傳》云:「督郵欲於樓上觀望,亟掃除。」須臾便上。未冥,樓鐙,階下復有火。勑:「我思道,不可見火,滅去。」吏知必有變,當用赴照,但藏置壺中耳。既冥,整服坐誦《六甲》、《孝經》、《易本》訖,臥。有頃,更轉東首,以挐巾結兩足幘冠之,密拔劍解帶。夜時,有正黑者四五尺,稍高,走至柱屋,因覆伯夷。持被掩足,跣脫幾失,再三,徐以劍帶擊魅腳,呼下火上照視,老狸正赤,略無衣毛,持下燒殺。明旦發樓屋,得所髡人結百餘,因從此絕。伯夷舉孝廉,益陽長。

6 世間多有... :
《楚辭》云:「鱉令屍亡,泝江而上,到崏山下蘇起,蜀人神之,尊立為王。」漢淮陽太守尹齊,其治嚴酷,死未及殮,怨家欲燒之,屍亦飛去,見於書傳。樓上新婦,豈虛也哉?

URN: ctp:fengsutongyi/guai-shen/shi-jian-duo-you-jing-wu