Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《葉令祠》

Library Resources
1 葉令祠:
俗說孝明帝時,尚書郎河東王喬遷為葉令,喬有神術,每月朔常詣臺朝。帝怪其數而無車騎,密令太史候望。言其臨至時,常有雙鳧從東南飛來。因伏伺,見鳧,舉羅,但得一雙舄耳。使尚方識視,四年中所賜尚書官屬履也。每當朝時,葉門鼓不擊自鳴,聞於京師。後天下一玉棺於廳事前,令臣吏試入,終不動搖。喬曰:「天帝獨欲召我。」沐浴服飾,寢其中,蓋便立覆。宿夜葬於城東,土自成墳。縣中牛皆流汗吐舌,而人無知者,號葉君祠。牧守班錄,皆先謁拜。吏民祈禱,無不如意;若有違犯,立得禍。明帝迎取其鼓,置都亭下,略無音聲,但云「葉」。太史候望,在上西門上,遂以占星辰,省察氣祥。言此令即僊人王喬者也。

2 葉令祠:
謹按:《春秋左氏傳》:葉公子高姓沈名諸梁,古者,令曰公,忠於社稷,惠恤萬民,方城之外,莫不欣戴。白公勝作亂,子西、子期,劫惠王以兵。葉公自葉而入,至于北門,或遇之曰:「君胡不冑?國人望君如望慈父母焉。盜賊之矢若傷君,是絕民望也。若之何不冑?」乃冑而進。又遇一人,曰:「何為冑?國人望君如望歲焉,日日以幾。若見君面,是得艾也。人知不死,其亦無有奮心,猶將旌君以徇於國,而又掩面以絕民望,不亦甚乎?」乃免冑而進之,與國人攻白公。奔山而逝,生烹石乞,迎反惠王,整肅官司,退而老於葉。及其終也,葉人追思而立祠。功施於民,以勞定國,兼茲二事,固祠典之所先也。此乃春秋之時,何有近孝明乎!

3 葉令祠:
《周書》稱:「靈王太子晉,幼有盛德,聰明博達,師曠與言,弗能尚也。晉年十五,顧而問曰:『吾聞大師能知人年之短長也。』師曠對曰:『女色赤白,女聲清,女色不壽。』晉曰:『然,吾後三年將上賓於天,女慎無言,禍將及女。』其後太子果死。孔子聞之曰:『惜夫!殺吾君也!』」後世以其自豫知其死,傳稱王子喬仙。或人問仙,楊雄以為虙羲、神農、黃帝、堯、舜殞落,文王葬畢,孔子葬魯城之北。獨不愛其死乎?知非人之所能也。生乎!生乎!吾恐名生而實死也。

4 葉令祠:
國家畏天之威,思求譴告,故於上西門城上候望。近太史寺,令丞躬親。靈臺位國之陽,之安別在宮中,懼有得失,故參之也。何有伺一飛鳧,遂建其處乎!世之矯誣,豈一事哉!

URN: ctp:fengsutongyi/zheng-shi/ye-ling-ci