Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《成公八年》

Library Resources
1 成公八年:
八年春,晉侯使韓穿來言汶陽之田,歸之于齊。來言者何?內辭也,脅我使我歸之也。曷為使我歸之?鞍之戰,齊師大敗,齊侯歸,吊死視疾,七年不飲酒、不食肉。晉侯聞之曰:「嘻!奈何使人之君七年不飲酒、不食肉,請皆反其所取侵地。」

2 成公八年:
晉欒書帥師侵蔡。

3 成公八年:
公孫嬰齊如莒。

4 成公八年:
宋公使華元來聘。

5 成公八年:
夏,宋公使公孫壽來納幣。納幣不書,此何以書?錄伯姬也。

6 成公八年:
晉殺其大夫趙同、趙括。

7 成公八年:
秋,七月,天子使召伯來錫公命。其稱天子何?元年,春,王正月,正也,其餘皆通矣。

8 成公八年:
冬,十月癸卯,杞叔姬卒。

9 成公八年:
晉侯使士燮來聘。

10 成公八年:
叔孫僑如會晉士燮、齊人、邾婁人伐郯。

11 成公八年:
衛人來媵。媵不書,此何以書?錄伯姬也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/cheng-gong-ba-nian