Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 桓公十二年

《桓公十二年》

Library Resources
1 桓公十二... :
十有二年春,正月。

2 桓公十二... :
夏,六月壬寅,公會紀侯、莒子,盟于毆蛇。

3 桓公十二... :
秋,七月丁亥,公會宋公、燕人,盟于穀丘。

4 桓公十二... :
八月,壬辰,陳侯躍卒。公會宋公于郯。

5 桓公十二... :
冬,十有一月,公會宋公于龜。丙戌,公會鄭伯,盟于武父。

6 桓公十二... :
丙戌,衛侯晉卒。

7 桓公十二... :
十有二月,及鄭師伐宋。丁未,戰于宋。戰不言伐,此其言伐何?辟嫌也。惡乎嫌?嫌與鄭人戰也。此偏戰也,何以不言師敗績?內不言戰,言戰乃敗矣!

URN: ctp:gongyang-zhuan/huan-gong-shi-er-nian