Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十五年

《襄公二十五年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有五年春,齊崔杼帥師伐我北鄙。

2 襄公二十... :
夏,五月乙亥,齊崔杼弒其君光。

3 襄公二十... :
公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子于陳儀。

4 襄公二十... :
六月壬子,鄭公孫舍之帥師入陳。

5 襄公二十... :
秋,八月己巳,諸侯同盟于重丘,公至自會。

6 襄公二十... :
衛侯入于陳儀。陳儀者何?衛之邑也。曷為不言入于衛?諼君以弒也。

7 襄公二十... :
楚屈建帥師滅舒鳩。

8 襄公二十... :
冬,鄭公孫囆帥師伐陳。

9 襄公二十... :
十有二月,吳子謁伐楚,門于巢卒。門于巢卒者何?入門乎巢而卒也。入門乎巢而卒者何?入巢之門而卒也。吳子謁,何以名?傷而反,未至乎舍而卒也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-wu-nian