Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 文公十五年

《文公十五年》

Library Resources
1 文公十五... :
十有五年,春,季孫行父如晉。

2 文公十五... :
三月,宋司馬華孫來盟。司馬,官也,其以官稱,無君之辭也。來盟者何?前定也。不言及者,以國與之也。

3 文公十五... :
夏,曹伯來朝。齊人歸公孫敖之喪。

4 文公十五... :
六月辛丑朔,日有食之。鼓,用牲於社。單伯至自齊。大夫執則致,致則名,此其不名,何也?天子之命大夫也。晉郤缺帥師伐蔡。戊申,入蔡。

5 文公十五... :
秋,齊人侵我西鄙。其曰鄙,遠之也,其遠之何也?不以難介我國也。季孫行父如晉。

6 文公十五... :
冬,十有一月,諸侯盟於扈。

7 文公十五... :
十有二月,齊人來歸子叔姬。其曰子叔姬,貴之也。其言來歸何也?父母之於子,雖有罪,猶欲其免也。齊侯侵我西鄙,遂伐曹,入其郛。

URN: ctp:guliang-zhuan/wen-gong-shi-wu-nian