Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公十八年

《襄公十八年》

Library Resources
1 襄公十八... :
十有八年春,白狄來。

2 襄公十八... :
夏,晉人執衛行人石買。稱行人,怨接於上也。

3 襄公十八... :
秋,齊侯伐我北鄙。

4 襄公十八... :
冬,十月,公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾子、滕子、薛伯、杞伯、小邾子,同圍齊。非圍而曰圍齊,有大焉,亦有病焉。非大而足同與?諸侯同罪之也,亦病矣。曹伯負芻卒於師。閔之也。楚公子午帥師伐鄭。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-shi-ba-nian