Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《隱公八年》

Library Resources
1 隱公八年:
八年春,宋公、衛侯遇於垂。不期而會曰遇。遇者,志相得也。

2 隱公八年:
三月,鄭伯使宛來歸邴。名宛,所以貶鄭伯,惡與地也。庚寅,我入邴。入者,內弗受也。日入,惡入者也。邴者,鄭伯所受命於天子而祭泰山之邑也。

3 隱公八年:
夏,六月己亥,蔡侯考父卒。諸侯日卒,正也。辛亥,宿男卒。宿,微國也。未能同盟,故男卒也。

4 隱公八年:
秋,七月庚午,宋公、齊侯、衛侯盟於瓦屋。外盟不日,此其日何也?諸侯之參盟於是始,故謹而日之也。誥誓不及五帝,盟詛不及三王,交質子不及二伯。

5 隱公八年:
八月,葬蔡宣公。月葬,故也。

6 隱公八年:
九月辛卯,公及莒人盟於包來。可言公及人,不可言公及大夫。螟。

7 隱公八年:
冬,十有二月,無侅卒。無侅之名,未有聞焉。或曰,隱不爵大夫也。或說曰,故貶之也。

URN: ctp:guliang-zhuan/yin-gong-ba-nian