Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《郡國一》

Library Resources
1 郡國一:
漢書地理志記天下郡縣本末,及山川奇異,風俗所由,至矣。今但錄中興以來郡縣改異,及春秋、三史會同征伐地名,以為郡國志。凡前志有縣名,今所不載者,皆世祖所并省也。前無今有者,後所置也。凡縣名先書者,郡所治也。

2 郡國一:
河南尹

3 郡國一:
二十一城,永和五年戶二十萬八千四百八十六,口百一萬八百二十七。

4 郡國一:
雒陽

5 郡國一:
周時號成周。有狄泉,在城中。有唐聚。有上程聚。有士鄉聚。有褚氏聚。有榮錡澗。有前亭。有圉鄉。有大解城。河南周公時所城雒邑也,春秋時謂之王城。東城門名鼎門,北城門名乾祭。又有甘城,有蒯鄉。梁故國,伯翳後。有霍陽山。有注城。熒陽有鴻溝水。有廣武城。有总亭,总叔國。有隴城。有薄亭。有敖亭。有費澤。卷

6 郡國一:
有長城,經陽武到密。有垣雝城,或曰古衡雍。有扈城亭。原武陽武中牟

7 郡國一:
有圃田澤。有清口水。有管城。有曲遇聚。有蔡亭。開封菀陵有棐林。有制澤。有瑣侯亭。平陰穀城瀍水出。有函谷關。緱氏有鄔聚。有轘轅關。鞏

8 郡國一:
有尋谷水。有東訾聚,今名訾城。有坎埳聚。有黃亭。有湟水。有明谿泉。成睪有旃然水。有瓶丘聚。有漫水。有汜水。京密

9 郡國一:
有大騩山。有梅山。有陘山。新城

10 郡國一:
有高都城。有廣成聚。有鄤聚,古鄤氏,今名蠻中。匽師

11 郡國一:
有尸鄉,春秋時曰尸氏。新鄭詩鄭國,祝融墟。平

12 郡國一:
河內郡

13 郡國一:
十八城,戶十五萬九千七百七十,口八十萬一千五百五十八。

14 郡國一:

15 郡國一:
有隰城。河陽有湛城。軹有原鄉。有湨梁。波有絺城。沁水野王有太行山。有射犬聚。有邘城。溫蘇子所都。濟水出,王莽時大旱,遂枯絕。州平睾有邢丘,故邢國,周公子所封。有李城。山陽邑。有雍城。有蔡城。武德獲嘉侯國。脩武故南陽,秦始皇更名。有南陽城,陽樊、攢茅田。有小脩武聚。有隤城。共本國。淇水出。有汎亭。汲

16 郡國一:
朝歌

17 郡國一:
紂所都居

18 郡國一:
,南有牧野,北有邶國,南有寧鄉。蕩陰有羑里城。林慮故隆慮,殤帝改。有鐵。

19 郡國一:
河東郡

20 郡國一:
二十城,戶九萬三千五百四十三,口五十七萬八百三。

21 郡國一:
安邑

22 郡國一:
。有鐵,有鹽池。楊有高梁亭。平陽侯國。有鐵。堯都此。臨汾有董亭。汾陰

23 郡國一:
有介山。蒲阪有雷首山。有沙丘亭。大陽有吳山,上有虞城,有下陽城,有茅津。有顛軨阪。解

24 郡國一:
有桑泉城。有臼城。有解城。有瑕城。皮氏有耿鄉。有鐵。有冀亭。聞喜邑,本曲沃。有董池陂,古董澤。有稷山亭。有涑水。有洮水。絳邑。有翼城。永安故彘,陽嘉二年更名。有霍大山。河北詩魏國。有韓亭。猗氏垣

25 郡國一:
有王屋山,兗水出。有壺丘亭。有邵亭。襄陵北屈有壺口山。有采桑津。蒲子濩澤侯國。有祁城山。端氏

26 郡國一:
弘農郡

27 郡國一:
九城,戶四萬六千八百一十五,口十九萬九千一百一十三。

28 郡國一:
弘農

29 郡國一:
故秦函谷關,燭水出。有枯樅山。有桃丘聚,故桃林。有務鄉。有曹陽亭。陝

30 郡國一:
本总仲國。有焦城。有陝陌。黽池穀水出。有二崤。新安澗水出。宜陽陸渾西有总略地。盧氏有熊耳山,伊水、清水出。湖故屬京兆。有閺鄉。華陰故屬京兆。有太華山。

31 郡國一:
京兆尹

32 郡國一:
十城,戶五萬三千二百九十九,口二十八萬五千五百七十四。

33 郡國一:
長安

34 郡國一:
高帝所都。鎬在上林菀中。有細柳聚。有蘭池。有曲郵。有杜郵。霸陵有枳道亭。有長門亭。杜陵

35 郡國一:
酆在西南。鄭新豐有驪山,東有鴻門亭及戲亭。有嚴城。藍田出美玉。長陵故屬馮翊。商故屬弘農。上雒侯國。有冢領山,雒水出。故屬弘農。有菟和山。有蒼野聚。陽陵故屬馮翊。

36 郡國一:
左馮翊

37 郡國一:
十三城

38 郡國一:
,戶三萬七千九十,口十四萬五千一百九十五。

39 郡國一:
高陵

40 郡國一:
池陽

41 郡國一:
雲陽

42 郡國一:

43 郡國一:

44 郡國一:
永元九年復。頻陽萬年蓮勺重泉

45 郡國一:
臨晉

46 郡國一:
本大荔。有河水祠。有芮鄉。有王城。郃陽永平二年復。夏陽有梁山、龍門山。衙粟邑永元九年復。
右扶風

47 郡國一:
十五城,戶萬七千三百五十二,口九萬三千九十一。

48 郡國一:
槐里

49 郡國一:
周曰犬丘,高帝改。安陵平陵

50 郡國一:
茂陵

51 郡國一:

52 郡國一:

53 郡國一:
水出。有甘亭。郿有邰亭。武功永平八年復。有太一山,本終南。垂山,本敦物。有斜谷。陳倉汧

54 郡國一:
有吳嶽山,本名汧,汧水出。有回城,名回中。渝麋侯國。雍

55 郡國一:
有鐵。栒邑有豳鄉。美陽有岐山,有周城。漆有漆水。有鐵。杜陽永和二年復。
右司隸校尉部,郡七,縣、邑、侯國百六。

URN: ctp:hou-han-shu/jun-guo-yi