Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> -> 景公夜听新乐而不朝晏子谏

《景公夜听新乐而不朝晏子谏》

Library Resources
Related resources
1 景公夜听... :
晏子朝,杜扃望羊待于朝。晏子曰:“君奚故不朝?”

2 景公夜听... :
对曰:“君夜发不可以朝。”晏子曰:“何故?”对曰:“梁丘据扃入歌人虞,变齐音。”

3 景公夜听... :
晏子退朝,命宗祝修礼而拘虞,公闻之而怒曰:“何故而拘虞?”晏子曰:“以新乐淫君。”

4 景公夜听... :
公曰:“诸侯之事,百官之政,寡人愿以请子。酒醴之味,金石之声,愿夫子无与焉。夫乐,何必夫故哉?”

5 景公夜听... :
对曰:“夫乐亡而礼从之,礼亡而政从之,政亡而国从之。国衰,臣惧君之逆政之行。有歌,纣作北里,幽厉之声,顾夫淫以鄙而偕亡。君奚轻变夫故哉?”

6 景公夜听... :
公曰:“不幸有社稷之业,不择言而出之,请受命矣。”

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-ye-ting-xin-le