Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> -> 景公欲祠灵山河伯以祷雨晏子谏

《景公欲祠灵山河伯以祷雨晏子谏》

Library Resources
Related resources
1 景公欲祠... :
齐大旱逾时,景公召群臣问曰:“天不雨久矣,民且有饥色。吾使人卜,云,祟在高山广水。寡人欲少赋敛以祠灵山,可乎?”群臣莫对。晏子进曰:“不可!祠此无益也。夫灵山固以石为身,以草木为发,天久不雨,发将焦,身将热,彼独不欲雨乎?祠之无益。”

2 景公欲祠... :
公曰:“不然,吾欲祠河伯,可乎?”

3 景公欲祠... :
晏子曰:“不可!河伯以水为国,以鱼鳖为民,天久不雨,泉将下,百川竭,国将亡,民将灭矣,彼独不欲雨乎?祠之何益!”

4 景公欲祠... :
景公曰:“今为之柰何?”

5 景公欲祠... :
晏子曰:“君诚避宫殿暴露,与灵山河伯共忧,其幸而雨乎!”于是景公出野居暴露,三日,天果大雨,民尽得种时。

6 景公欲祠... :
景公曰:“善哉!晏子之言,可无用乎!其维有德。”

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-yu-ci-ling-shan