Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 或謂公仲曰聽者聽國

《或謂公仲曰聽者聽國》

Library Resources
1 或謂公仲... :
或謂公仲曰:「聽者聽國,非必聽首也。故先生聽諺言於市,愿公之聽臣言也。公求中立於秦,而弗能得也,善公孫郝以難甘茂,勸齊兵以勸止魏,楚、趙皆公之讎也。臣恐國之以此為患也,愿公之復求中立於秦也。」

2 或謂公仲... :
公仲曰:「奈何?」對曰:「秦王以公孫郝為黨於公而弗之聽,甘茂不善於公而弗為公言,公何不因行愿以與秦王語?行愿之為秦王臣也公,臣請為公謂秦王曰:『齊、魏合與離,於秦孰利?齊、魏別與合,於秦孰強?』秦王必曰:『齊、魏離,則秦重;合,則秦輕。齊、魏別,則秦強;合,則秦弱。』臣即曰:『今王聽公孫郝以韓、秦之兵一齊而攻魏,魏不敢戰,歸地而合於齊,是秦輕也,臣以公孫郝為不忠。今王聽甘茂,以韓、秦之兵據魏而攻齊,齊不敢戰,不求割地而合於魏,是秦請也,臣以甘茂為不忠。故王不如令韓中立以攻齊,齊王言救魏以勁之,齊、魏不能相聽,久必兵交。王欲,則信公孫郝於齊,為韓取南陽,易穀川以歸,此惠王之愿也。王欲,則信甘茂於魏,以韓、秦之兵據魏以隙齊,此武王之愿也。臣以為令韓以中立以勁齊,最秦之大急也。公孫郝黨於齊而不肯言,甘茂薄而不敢謁也,此二人,王之大患也。愿王之熟計之也。』」

URN: ctp:zhan-guo-ce/huo-wei-gong-zhong-yue-ting