Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《秦策》

Books referencing 《秦策》 Library Resources
 秦一
 衛鞅亡魏入秦
 蘇秦始將連橫
 秦惠王謂寒泉子
 泠向謂秦王
 張儀說秦王
 張儀欲假秦兵以救魏
 司馬錯與張儀爭論於秦惠王前
 張儀之殘樗裡疾
 張儀欲以漢中與楚
 楚攻魏張儀謂秦王
 田莘之為陳軫說秦惠王
 張儀又惡陳軫於秦王
 陳軫去楚之秦

 秦二
 齊助楚攻秦
 楚絕齊齊舉兵伐楚
 秦惠王死公孫衍欲窮張儀
 義渠君之魏
 醫扁鵲見秦武王
 秦武王謂甘茂
 宜陽之役馮章謂秦王
 甘茂攻宜陽
 宜陽未得
 宜陽之役楚畔秦而合於韓
 秦王謂甘茂
 甘茂亡秦且之齊
 甘茂相秦
 甘茂約秦魏而攻楚
 陘山之事
 秦宣太后愛魏丑夫

 秦三
 薛公為魏謂魏冉
 秦客卿造謂穰侯
 魏謂魏冉
 謂魏冉曰和不成
 謂穰侯
 謂魏冉曰楚破秦
 五國罷成皋
 范子因王稽入秦
 范睢至秦
 應侯謂昭王
 秦攻韓圍陘
 應侯曰鄭人謂玉未理者璞
 天下之士合從相聚於趙
 謂應侯曰君禽馬服乎
 應侯失韓之汝南
 秦攻邯鄲
 蔡澤見逐於趙

 秦四
 秦取楚漢中
 薛公入魏而出齊女
 三國攻秦入函谷
 秦昭王謂左右
 楚魏戰於陘山
 楚使者景鯉在秦
 楚王使景鯉如秦
 秦王欲見頓弱
 頃襄王二十年
 或為六國說秦王

 秦五
 謂秦王
 秦王與中期爭論
 獻則謂公孫消
 樓啎約秦魏
 濮陽人呂不韋賈於邯鄲
 文信侯欲攻趙以廣河間
 文信侯出走
 四國為一將以攻秦

URN: ctp:zhan-guo-ce/qin-ce