Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 秦攻魏將犀武軍於伊闕

《秦攻魏將犀武軍於伊闕》

Library Resources
1 秦攻魏將... :
秦攻魏將犀武軍於伊闕,進兵而攻周。為周最謂李兌曰:「君不如禁秦之攻周。趙上之計,莫如令秦、魏復戰。今秦攻周而得之,則眾必多傷矣。秦欲待周之得,必不攻魏;秦若攻周而不得,前有勝魏之勞,後有攻周之敗,又必不攻魏。今君禁之,而秦未與魏講也。而全趙令其止,必不敢不聽,是君卻秦而定周也。秦去周,必復攻魏,魏不能支,必因君而講,則君重矣。若魏不講,而疾支之,是君存周而戰秦、魏也。重亦盡在趙。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/qin-gong-wei-jiang-xi-wu