Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 秦趙約而伐魏

《秦趙約而伐魏》

Library Resources
1 秦趙約而... :
秦、趙約而伐魏,魏王患之。芒卯曰:「勿憂也。臣請發張倚使謂趙王曰,夫鄴,寡人固刑弗有也。今大王收秦而攻魏,寡人請以鄴事大王。」趙王喜,召相國而命之曰:「魏王請以鄴事寡人,使寡人絕秦。」相國曰:「收秦攻魏,利不過鄴。今不用兵而得鄴,請許魏。」

2 秦趙約而... :
張倚因謂趙王曰:「敝邑之吏效城者,已在鄴矣。大王且何以報魏?」趙王因令閉關絕秦。秦、趙大惡。芒卯應趙使葉:「敝邑所以事大王者,為完鄴也。今郊鄴者,使者之罪也,卯不知也。」趙王恐魏承秦之怒遽割五城以合於魏而支秦。

URN: ctp:zhan-guo-ce/qin-zhao-yue-er-fa-wei