Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 張儀欲以魏合於秦韓

《張儀欲以魏合於秦韓》

Library Resources
1 張儀欲以... :
張儀欲以魏合於秦、韓而攻齊、楚。惠施欲以魏合於齊、楚以案兵。人多為張子於王所。惠子謂王葉:「小事也,謂可者謂不可者正半,況大事乎?以魏合於秦、韓而攻齊、楚,大事也,而王之群臣皆以為可。不知是其可也,如是其明耶?而群臣之知術也,如是其同耶?是其可也,未若是其明也,而群臣之知術也,又非皆同也,是有其半塞也。所謂劫主者,失其半者也。

URN: ctp:zhan-guo-ce/zhang-yi-yu-yi-wei-he