Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《趙策》

Books referencing 《趙策》 Library Resources
 趙一
 知伯從韓魏兵以攻趙
 知伯帥趙韓魏而伐范中行氏
 張孟談既固趙宗
 晉畢陽之孫豫讓
 魏文侯借道於趙攻中山
 秦韓圍梁燕趙救之
 腹擊為室而鉅
 蘇秦說李兌
 趙收天下且以伐齊
 齊攻宋奉陽君不欲
 秦王謂公子他
 蘇秦為趙王使於秦
 甘茂為秦約魏以攻韓宜陽
 謂皮相國
 或謂皮相國
 謂趙王曰三晉合而秦弱

 趙二
 蘇秦從燕之趙始合從
 秦攻趙
 張儀為秦連橫說趙王
 武靈王平晝間居
 王立周紹為傅
 趙燕後胡服
 王破原陽

 趙三
 趙惠文王三十年
 趙使機郝之秦
 齊破燕趙欲存之
 秦攻趙藺離石祁拔
 富丁欲以趙合齊魏
 魏因富丁且合於秦
 魏使人因平原君請從於趙
 平原君請馮忌
 平原君謂平陽君
 秦攻趙於長平
 秦攻趙平原君使人請救於魏
 秦趙戰於長平
 秦圍趙之邯鄲
Related discussion

 說張相國
 鄭同北見趙王
 建信君貴於趙
 衛靈公近雍疸彌子瑕
 或謂建信君之所以事王者
 苦成常謂建信君
 希寫見建信君
 魏尬謂建信君
 秦攻趙鼓鐸之音聞於北堂
 齊人李伯見孝成王

 趙四
 為齊獻書趙王
 齊欲攻宋
 齊將攻宋而秦楚禁之
 五國伐秦無功
 樓緩將使伏事辭行
 虞卿請趙王
 燕封宋人榮●為高陽君
 三國攻秦趙攻中山
 趙使趙莊合從
 翟章從梁來
 馮忌為廬陵君謂趙王
 馮忌請見趙王
 客見趙王
 秦攻魏取寧邑
 趙使姚賈約韓魏
 魏敗楚於陘山
 秦召春平侯
 趙太后新用事
 秦使王翦攻趙

URN: ctp:zhan-guo-ce/zhao-ce