Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《明德馬后》

Library Resources
1 明德馬后:
明德馬后者,漢明帝之后,伏波將軍﹑新息忠成侯馬援之女也。少有岐嶷之性,年十三以選入太子家。接待同列,如承至尊,先人後己,發於至誠,由此見寵。時及政事,后推心以對,無不當理;意有所未安,則明陳其故。

2 明德馬后:
是時,後宮未有妊育者,常言繼嗣當時而立,薦達左右,如恐弗及。其後宮有進見者,輒奉養慰納之;其寵益進者,與之愈隆。是時宮中尚無人,事皆自為。舞衣袿裁成,手皆瘃裂,終未嘗與侍御者私語,防僮御雜錯,或因有所訴,恐萬分見於顏色,故預絕其漸,其慎微如是。永平三年,有司奏立長秋宮,以率八妾。上未有所言,皇太后曰:「馬貴人德冠後宮,即其人也!」遂登后位。身衣大練御者禿裙不緣,率皆羌胡倭越,未嘗請舊人僮使。諸王﹑親家朝請,望見后袍極麄疏,反以為綺,就視乃笑。后曰:「此繒染色好,故用之耳。」老人知者,無不嗟息。性不喜出游觀,未嘗臨御窗,又不好音樂。上時幸苑囿離宮,以故希從,輒戒言不宜晨起及禽,因陳風邪霧露之戒。辭息甚備,上納焉。

3 明德馬后:
誦易經,習詩﹑論﹑春秋,略說大義。讀楚辭,不竟賦誦過耳,疾浮華。聽言觀論,輒擿發其要。讀光武皇帝本紀至於「獻千里馬﹑寶劍者,上以馬駕鼓車,劍賜騎士,手不持珠玉」,后未嘗不嘆息。時有楚獄,因證相引,繫者甚多。后恐有單辭妄相覆冒,承間為上言之,惻然感動,於是上衣夜起徬徨,思論所納,非臣下得聞。

4 明德馬后:
后志在克己輔佐,不以私家干朝廷。兄為虎賁中郎,弟黃門侍郎,訖永平世不遷。明帝體不安,召黃門侍郎奉參醫藥,夙夜勤勞。及帝崩,后作起居注,省去防參醫藥事。公卿諸侯上書言宜遵舊典,封舅氏。太后詔曰:「外戚橫恣,為世所傳,永平中常自簡練,知舅氏不可恣,不令在樞機之位。今水旱連年,民流滿道,至有飢餓,而施封拜,失宜不可。且先帝言諸王財今半楚﹑淮陽王,『吾子不當與光武帝子等』,今奈何欲以馬氏比陰氏乎?吾自束修,冀欲上不負先帝,下不虧先人之德,身服大練縑裙,食不求所甘,左右旁人,皆無香薰之飾,但布帛耳。如是者,欲身帥眾也。以為外親見之,當傷心自克,但反共言太后素自喜儉。前過濯龍門上,見外家問起居,車如流水馬如龍,蒼頭衣綠直領,領袖正白,顧視旁御者,遠不及也。亦不譴怒,但絕其歲用,冀以默止讙耳。知臣莫若君,況親屬乎?人之所以欲封侯者,欲以祿食養其親,奉修祭祀,身溫飽耳。今祭祀則受太官之牲,郡國既珍﹑司農黍稷,身則衣御府之餘繒,尚未足耶?必當得一縣上令?長樂宮有負言之責,內亦不愧於世俗乎?」先是時,城門越騎校尉治母喪,起墳微大。後太后以為言,惶懼,即時削減成墳。上下相承,俱奉法度,王主諸家,莫敢犯禁。廣平,鉅鹿﹑樂成王入間起居,見車騎鞍勒,皆純黑無金銀采飾,馬不踰六尺;章帝緣太后意,白賜錢五百萬。新平主衣紺縞直領,讁以不得厚賜。於是親戚被服如一,教化不嚴而從,以躬親率先之故也。置織室﹑蠶室濯龍中,后親往來,占視於內,以為娛樂;教諸小王,試其誦論,衎衎和樂。日夕論道,以終厥身。其視養章帝過所生。章帝奉之,竭盡孝道。君子謂:「德后在家則可為眾女師範,在國則可為母后表儀。」《》云:「惟此惠君,民人所瞻。秉心宣猷,考慎其相。」此之謂也。

《文選樓叢書》本《新刊古列女傳》
《文選樓叢書》本《新刊古列女傳》
URN: ctp:lie-nv-zhuan/ming-de-ma-hou