Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《衛靈夫人》

Library Resources
1 衛靈夫人:
衛靈公之夫人也。靈公與夫人夜坐,聞車聲轔轔,至闕而止,過闕復有聲。公問夫人曰:「知此謂誰?」夫人曰:「此必蘧伯玉也。」公曰:「何以知之?」夫人曰:「妾聞:禮下公門式路馬,所以廣敬也。夫忠臣與孝子,不為昭昭信節,不為冥冥墮行。蘧伯玉,衛之賢大夫也。仁而有智,敬於事上。此其人必不以闇昧廢禮,是以知之。」公使視之,果伯玉也。

2 衛靈夫人:
公反之,以戲夫人曰:「非也。」夫人酌觴再拜賀公,公曰:「子何以賀寡人?」夫人曰:「始妾獨以衛為有蘧伯玉爾,今衛復有與之齊者,是君有二賢臣也。國多賢臣,國之福也。妾是以賀。」公驚曰:「善哉!」遂語夫人其實焉。君子謂衛夫人明於知人道。夫可欺而不可罔者,其明智乎!《》云:「我聞其聲,不見其人。」此之謂也。

3 衛靈夫人:
頌曰:衛靈夜坐,夫人與存,有車轔轔,中止闕門,夫人知之,必伯玉焉,維知識賢,問之信然。

《文選樓叢書》本《新刊古列女傳》
《文選樓叢書》本《新刊古列女傳》
URN: ctp:lie-nv-zhuan/wei-ling-fu-ren