Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公嬖妾死守之三日不斂晏子諫

《景公嬖妾死守之三日不斂晏子諫》

Books referencing 《景公嬖妾死守之三日不斂晏子諫》 Library Resources
Related resources
1 景公嬖妾... :
景公之嬖妾嬰子死,公守之,三日不食,膚著于席不去。左右以復,而君無聽焉。

2 景公嬖妾... :
晏子入,復曰:「有術客與醫俱言曰:『聞嬰子病死,願請治之。』」公喜,遽起,曰:「病猶可為乎?」

3 景公嬖妾... :
晏子曰:「客之道也,以為良醫也,請嘗試之。君請屏,潔沐浴飲食,間病者之宮,彼亦將有鬼神之事焉。」公曰:「諾。」屏而沐浴。晏子令棺人入斂,已斂,而復曰:「醫不能治病,已斂矣,不敢不以聞。」公作色不說,曰:「夫子以醫命寡人,而不使視,將斂而不以聞,吾之為君,名而已矣。」

4 景公嬖妾... :
晏子曰:「君獨不知死者之不可以生邪?嬰聞之,君正臣從謂之順,君僻臣從謂之逆。今君不道順而行僻,從邪者邇,導害者遠,讒諛萌通,而賢良廢滅,是以諂諛繁于間,邪行交于國也。昔吾先君桓公用管仲而霸,嬖乎豎刁而滅,今君薄于賢人之禮,而厚嬖妾之哀。且古聖王畜私不傷行,斂死不失愛,送死不失哀。行傷則溺己,愛失則傷生,哀失則害性。是故聖王節之也。即畢斂,不留生事,棺槨衣衾,不以害生養,哭泣處哀,不以害生道。今朽尸以留生,廣愛以傷行,修哀以害性,君之失矣。故諸侯之賓客慚入吾國,本朝之臣慚守其職,崇君之行,不可以導民,從君之欲,不可以持國。且嬰聞之,朽而不斂,謂之僇尸,臭而不收,謂之陳胔。反明王之性,行百姓之誹,而內嬖妾於僇胔,此之為不可。」

5 景公嬖妾... :
公曰:「寡人不識,請因夫子而為之。」

6 景公嬖妾... :
晏子復曰:「國之士大夫,諸侯四鄰賓客,皆在外,君其哭而節之。」

7 景公嬖妾... :
仲尼聞之曰:「星之昭昭,不若月之曀曀,小事之成,不若大事之廢,君子之非,賢於小人之是也。其晏子之謂歟!」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-bi-qie-si-shou