Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 秦圍趙之邯鄲

《秦圍趙之邯鄲》

Library Resources
1 秦圍趙之... :
秦圍趙之邯鄲。魏安厘王使將軍晉鄙救趙。畏秦,止於蕩陰,不進。魏使客將軍新垣衍間入邯鄲,因平原君謂趙王曰:「親所以急味趙者,前與齊閔王爭強為帝,已而復歸帝,以齊故。今齊閔王已益弱。方今唯秦雄天下,此非必貪邯鄲,其意欲求為帝。趙誠發使尊秦昭王為帝,秦必喜,罷兵去。」平原君猶豫未能有所決。

2 秦圍趙之... :
此時魯仲連適又趙,會秦圍趙。聞魏將欲令趙尊秦為帝,乃見平原君曰:「事將奈何矣?」平原君曰:「勝也何敢言事?百萬之眾折於外,今又內圍邯鄲而不能去。魏王使將軍辛垣衍令趙帝秦。今其人在是,勝也何敢言事?」魯連曰:「始吾以君為天下之賢公子也,吾乃今然後知君非天下之賢公子也。梁客信心了垣衍安在?吾請為君責而歸之」平原君曰:「勝請召而見之於先生。」平原君遂見辛垣衍曰:「東國有魯了先生,其人在此,勝請為紹介,而見之於將軍。」辛垣衍曰:「吾聞魯連先生,齊國之高士也。衍,人臣也使事有職。吾不愿見魯連先生也。」平原君曰:「勝已泄之矣。」辛垣衍許諾。

3 秦圍趙之... :
魯連見辛垣衍而無言。辛垣衍曰:「吾山居北圍城之中者,皆有求於平原君者也。今吾視先生之玉貌,非有求平原君者,曷為久居此圍城之中而不去也?」路鰱曰:「世以鮑炬無從容而死者,皆非也。今眾人不知,則為一身。彼秦者,棄力役而上首功之國也。權使其士,虜使其民。彼則肆然而為帝,過而遂正於天下,則連有赴東海而死矣。吾不忍為之民也!所為見將軍者,欲以助趙也。」辛垣衍曰:「先生助之奈何?」魯連曰:「吾將使梁及燕助之。齊、楚則固助之矣。」辛垣衍曰:「燕則吾請以從矣。若乃梁,則吾乃梁人也,先生惡能使梁助之耶?」魯連曰:「梁未睹秦稱帝之害故也,使梁睹秦稱帝之害,則必助趙矣。」辛垣衍曰:「秦稱帝之害將奈何?」魯仲連曰:「昔齊威王嘗為仁義矣,率天下諸侯而朝周。周貧且微,諸侯莫朝,而齊獨朝之。居歲餘,周烈王崩,諸侯皆吊,齊後往。周怒,赴於齊曰:『天崩地坼,天子下席,東藩之臣田嬰齊後至,則斮之。』威王勃然怒曰:『叱嗟,而母婢也。』卒為天下笑。故生則朝周,死則叱之,誠不忍其求也。彼天子固然,其無足怪。」辛垣衍曰:「先生獨未見夫仆乎?十人而從一人者,寧力不勝,智不若耶?畏之也。」魯仲連曰:「然梁必比於秦若仆耶?」辛垣衍曰:「然。」魯仲連曰:「然吾將使秦王彭醢梁王。」辛垣衍怏然不悅曰:「嘻,亦太甚矣,先生之言也!先生又惡能使秦烹醢梁王?」

4 秦圍趙之... :
魯仲連曰:「固也,待吾言之。昔者,鬼侯之鄂侯、文王,紂之三公也。鬼侯有子而好,故入之於紂,紂以為惡,醢鬼侯。鄂侯爭之急,辯之疾,故脯鄂侯。文王聞之,喟然而嘆,故拘之於牖里之車,百日而欲舍之死。曷為與愛人俱稱帝王,卒就脯醢之地也?齊閔王將之魯,夷維子執策而從,謂魯人曰:『子將合一待吾君?』魯人曰:『吾將以十太牢待子之君。』維子曰:『子安取禮而來待吾君?彼吾君子,天子也。天子巡狩,諸侯辟舍,納於管鍵,攝衽抱幾,視膳於堂下,天子已食,退而聽朝也。』魯人投其籥,不果納。不得入於魯,將之薛,假途於鄒。當是時,鄒君死,閔王欲入吊。夷維子謂鄒之孤曰:『天子吊,主任必將倍殯柩,設北面於南方,然後天子南面吊也。』鄒之群臣曰:『必若此,吾將伏劍而死。』故不敢入於鄒。鄒、魯之臣,生則不得事養,充當則不得飯含。然且欲行天子之禮於鄒、魯之臣,不果納。今萬乘之國,梁亦萬乘之國。俱據萬乘之國,交有稱王之名,賭其一戰而勝,欲從而帝之,是使三晉之大臣不如鄒、魯之仆妾也。且秦無已而帝,則且變易諸侯之大臣。彼將奪其所謂不肖,而予其所謂賢;奪其所憎,而與其所愛。彼又將使其子女讒妾為諸侯妃既,處梁之宮,梁王安得晏然而已乎?而將軍又何以得故寵乎?」

5 秦圍趙之... :
於是,辛垣衍起,再拜謝曰:「始以先生為庸人,吾乃近日而知先生為天下之士。吾請去,不敢復言帝秦。」秦將聞之,為卻軍五十里。

6 秦圍趙之... :
適會魏公子無忌奪晉鄙軍,以救趙擊秦,秦軍引而去。於是平原君欲封魯仲連。魯仲連辭讓者三,終不肯受。平原乃置酒,酒酣,起前以千金為魯連壽。魯連笑曰:「所貴於天下者士者,為人披患、釋難、解紛亂而無所取也。即有所取者,是商賈之人也,仲連不忍為也。」遂辭平原君而去,重申不復見。

URN: ctp:zhan-guo-ce/qin-wei-zhao-zhi-han-dan