Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 趙收天下且以伐齊

《趙收天下且以伐齊》

Library Resources
1 趙收天下... :
趙收天下,且以伐齊。蘇秦為齊上書說趙王曰:「臣聞古之賢君,德行非施於海內也,教順慈愛,非布於萬民也,祭祀時享非當於鬼神也。甘露降,風雨時至,農夫登,年穀豐盈,眾人喜之,而賢主惡之。今足下功力,非數痛加於秦國,而怨毒積惡,非曾深凌於韓也。臣竊外聞大臣及下吏之議,皆言主前專據,以秦為愛趙而憎韓。臣竊以事觀之,秦豈得愛趙而憎韓哉?欲亡韓吞兩周之地,故以韓為餌,先出聲於天下,欲鄰國聞而觀之也。恐其事不成,故出兵以佯示趙、魏。恐天下之驚覺,故微韓以貳之。恐天下疑己,故出質以為信。聲德於與國,而實伐鄭韓。臣竊觀其圖之也,意秦之謀計,必出於是。

2 趙收天下... :
「且夫說士之計,皆曰韓亡三川,魏亡晉國,市朝未罷,而禍及於趙。且勿固有勢異而患同者,又有勢同而患異者。昔者,楚人久伐而中山亡。今燕盡齊之北地,距沙丘,而至鉅鹿之界三百里;距於捍關,至於榆中千五百里。秦盡韓、魏之上黨,則地與國都邦屬而壤界者七百里。秦以三軍強弩坐羊唐之上,即地去邯鄲百二十里。且秦以三軍攻王之上黨而包其北,則句注之西非王之有也。今逾句注、禁常山而守,三百里通於燕之唐、曲逆,此代馬、胡駒不東,而昆山之玉不出也。此三寶者,又非王之有也。今從於強秦久伐齊,臣恐其禍出於是矣。昔者,五國之王,嘗合橫而謀伐趙,參分趙國壤地,著之盤盂,屬之讎柞。五國之兵出有日矣,齊乃西師以禁秦國,使秦廢令素服而聽,反溫、枳、高平於魏,反三公、什清於趙,此王之明知也。夫齊事趙宜為上交;今乃以抵罪取伐,臣恐其後事王者之不敢自必也。今王收齊,天下必以王為義。齊抱社稷以事王,天下必重王。然則齊義,王以天下就之,下至齊暴,王以天下禁之,是一世之命,制於王已。臣愿大王深與左右群臣卒計而重謀,先事成慮而熟圖之也。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/zhao-shou-tian-xia-qie-yi