Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 柳枝辭九首

《柳枝辭九首》

成彥雄 Library Resources
1 柳枝辭九... :
輕籠小徑近誰家,玉馬追風翠影斜。

2 柳枝辭九... :
愛把長條惱公子,惹他頭上海棠花。

3 柳枝辭九... :
鵝黃剪出小花鈿,綴上芳枝色轉鮮。

4 柳枝辭九... :
飲散無人收拾得,月明階下伴秋千。

5 柳枝辭九... :
東君愛惜與先春,草澤無人處也新。

6 柳枝辭九... :
委囑露華並細雨,莫教遲日惹風塵。

7 柳枝辭九... :
句踐初迎西子年,琉璃為帚掃溪煙。

8 柳枝辭九... :
至今不改當時色,留與王孫系酒船。

9 柳枝辭九... :
綠楊移傍小亭栽,便擁穠煙撥不開。

10 柳枝辭九... :
誰把金刀為刪掠,放教明月入窗來。

11 柳枝辭九... :
遠接關河高接雲,雨餘洗出半天津。

12 柳枝辭九... :
牡丹不用相輕薄,自有清陰覆得人。

13 柳枝辭九... :
掩映鶯花媚有餘,風流才調比應無。

14 柳枝辭九... :
朝朝奉禦臨池上,不羨青松拜大夫。

15 柳枝辭九... :
王孫宴罷曲江池,折取春光伴醉歸。

16 柳枝辭九... :
怪得美人爭鬥乞,要他穠翠染羅衣。

17 柳枝辭九... :
殘照林梢嫋數枝,能招醉客上金堤。

18 柳枝辭九... :
馬嬌如練纓如火,瑟瑟陰中步步嘶。

URN: ctp:n255249