Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《豪》

Library Resources
1 豪:
豪:豪俠。《說文》曰:豕鬣如筆管者亦州名屬九江郡古鍾離國與吳爭桑而滅隋改爲州。《山海經》云:渠猪之山多豪魚赤尾赤喙有羽。胡刀切,十三。

2 豪:
號:大呼也,又哭也,詩云或號或呼易云先號咷而後𥬇。又乎到切。

3 豪:
毫:長毛。

4 豪:
噑:熊虎聲。

5 豪:
獋:上同。

6 豪:
濠:城濠又水名。

7 豪:
壕:上同。

8 豪:
𩕍:𩕯𩕍大面皃𩕯音刀。

9 豪:
𣘫:木名。

10 豪:
崤:山名在弘農。又胡交切。

11 豪:
𨚙:郷名在南陽。

12 豪:
𠢕:俊健。

13 豪:
𨼍:𨼍壑。

URN: ctp:n294958