Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《航》

Library Resources
1 航:
航:船也。胡郎切,十八。

2 航:
筕:筕篖。

3 航:
桁:械也。

4 航:
行:伍也,列也,又戸庚戸浪戸。孟三切。

5 航:
迒:獸迹。又古郎切。

6 航:
𨁈:上同。

7 航:
頏:頡頏詩傳云飛而上曰頡飛而下曰頏。《說文》音剛與亢同。

8 航:
𦐄:飛髙下也。

9 航:
魧:魚名又大貝。

10 航:
胻:脛也。

11 航:
邟:餘邟縣名在吳興。又音伉。

12 航:
杭:州名古於潛餘邟皆別名今餘杭於潛縣並在杭州。

13 航:
沆:渡也。又胡朗切。

14 航:
蚢:爾雅蚢蕭繭郭璞曰食蕭葉者皆蠶類。

15 航:
肮:肮犬脈也。

16 航:
苀:東蠡草名。

17 航:
抗:舉也。又苦浪切。

18 航:
吭:鳥喉。又下浪切。

URN: ctp:n296389