Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 纈

《纈》

Library Resources
1 纈:
纈:綵纈。胡結切,二十一。

2 纈:
䦖:䦖𨳺義見𨳺字。

3 纈:
擷:捋取。又虎結切。

4 纈:
𢴲:縛也。

5 纈:
頡:頡頏詩傳云飛而上曰頡飛而下曰頏。《說文》曰:頡直項也,又姓風俗通有頡衞古之賢者。

6 纈:
頁:頭也。

7 纈:
齕:齧也。又乎没切。

8 纈:
紇:絲下也。又乎没切。

9 纈:
襭:以衣衽盛物也。

10 纈:
絜:爾雅河名即九河之一也。又古節切。

11 纈:
𥊯:䁾𥊯目赤。

12 纈:
𧀺:蘢𧀺草也。

13 纈:
𪕯:䑕名。又胡狄切。

14 纈:
翓:翓𦐄飛上下。

15 纈:
䐼:膜䐼。

16 纈:
㹂:牛很。又口殄切。

17 纈:
奊:奊頭邪。

18 纈:
籺:屑米。

19 纈:
𨵪:門聲。

20 纈:
𥢹:麥𥢹不破。

21 纈:
覈:邀覈。

URN: ctp:n314076