Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《循吏傳》

Library Resources
1 循吏傳:
初,光武長於民間,頗達情僞,見稼穡艱難,百姓病害,至天下已定,務用安静,解王莽之繁密,還漢世之輕法,身衣大練,色無重綵,耳不聽鄭衞之音,手不持珠玉之玩,宮房無私愛,左右無偏恩,建武十三年,異國有獻名馬者,日行千里,又進寶劍,價兼百金,詔以馬駕鼓車,劍賜騎士,損上林池籞之官,廢騁望弋獵之事,數引公卿郞將,列於禁坐,廣求民瘼,觀納風謡,故能內外匪懈,百姓寬息,自臨宰邦邑者,競能其官,若杜詩守南陽,號為杜母,任延,錫光,移變邊俗,斯其績用之冣章章者也。又第五倫,宋均之徒,亦足有可稱談,然建武,永平之間,吏事刻深,亟以謡言單辭,轉易守長,故朱浮數上諫書,箴切峻政,鍾離意等亦規諷殷勤,以長者為言,而不能得也。所以中興之美,蓋未盡焉。

2 循吏傳:
延字長孫,南陽人也。拜會稽都尉,時年十九,迎官驚其壯,及到,静泊無為,唯先遣饋祠延陵季子,聘請高行如董子儀,嚴子陵等,敬待以師友之禮,掾吏貧者,輒分奉禄以賑給之,是以郡中賢士大夫争往官焉。建武初,延上書乞骸骨,歸拜王庭,詔徵為九真太守,九真俗以射獵為業,不知牛耕,民常吿糴交址,每致困乏,延乃鑄作田器,教之墾闢,百姓充給,又駱越之民,無嫁娶禮法,各因淫好,不識父子之性,夫婦之道,延乃使男女皆以年齒相配,其貧無禮聘,令長吏以下各省奉禄以賑助之,同時相娶者二千餘人,是歲風雨順節,榖稼豐衍,其産子者始知種姓。咸曰:使我有是子者任君也。多名子為任,於是徼外蠻夷夜郞等,慕義保塞,延遂止罷偵候戍卒。

3 循吏傳:
初,平帝時漢中錫光為交址太守,教導民夷,漸以禮義,化聲侔於延,王莽末閉境拒守,建武初,遣使貢獻,封鹽水侯,嶺南革風,始於二守焉。延視事四年,徵詣洛陽,九真吏民生為立祠,拜武威太守。帝親見戒之曰:善事上官,無失名譽。延對曰:臣聞忠臣不私,私臣不忠,履正奉公,臣子之節,上下雷同,非陛下之福也。善事上官,臣不敢奉詔。帝嘆息曰:卿言是也。

URN: ctp:n417501