Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《帳》

Library Resources
1 帳:
《史記》曰:沛公入秦宮,宮室帷帳,狗馬重寶婦女以千數,意欲留居之,樊噲諫沛公出舍,沛公不聽,張良諫,乃止。
又曰:項王軍壁垓下,夜聞漢軍四面楚歌。乃大驚曰:漢皆已得楚乎。夜飲帳中。
又曰:丞相公孫弘燕見,上或時不冠而見,上嘗坐武帳中,汲黯前奏事,上不冠,望見黯,避帳中,使人可其奏事,其見敬禮如此。

2 帳:
《漢武故事》曰:西王母感上區區之誠,暮必神降,上乃盛施帷帳,燒兜沬香,香聞數百里。
又曰:上以琉璃珠玉,明月夜光,雜錯天下珍寶為甲帳,其次為乙帳,甲以居神,乙以自居。

3 帳:
《漢書》曰:東方朔云,陛下誠能用臣朔之計,推甲乙之帳。甲乙,帳名也。瓚曰:興造乙(漢書六十五東方朔傳注乙上有甲字,)之帳,落以隨珠和璧,天子襲翠被,為(漢書注作憑,)玉几,而處其中。燔之於四通之衢。

4 帳:
《三輔舊事》:秦時奢泰,渭水貫都,以象天河,橫橋南渡,以象牽牛,後宮列女,萬有餘人,婦人之氣,上衝於天,縑帳綺帷,木衣綈繡,土被朱紫。

5 帳:
《東觀漢記》曰:桓榮常寢病,太子朝夕遣中人問疾,賜以帷帳奴婢。曰:如有不諱,無憂家室也。後病愈,入復侍講。

6 帳:
《漢舊儀》曰:祭天有紺幄帳。

7 帳:
《馬融別傳》曰:馬融為儒,教養諸生,常有千數,善鼓琴,好吹笛,達生任性,不拘儒者之節,居宇器服,多存侈飾,常坐高堂,施絳紗帳,前授生徒,後列女樂,弟子以次相傳,鮮有入其室者。

8 帳:
《益部耆舊傳》曰:翟酺上事云,漢文帝連上書囊以為帳,惡聞紈素之聲。

9 帳:
《傅子》曰:太祖武皇帝,恐嫁娶之僭上,公主適人,不過帛帳,從婢十人而已。

10 帳:
【詩】《梁沈約詠帳詩》曰:甲帳垂和壁,螭雲張桂宮,隨珠既吐曜,翠被復含風。

URN: ctp:n546981